Osnivač Zaklade
prof. dr. sc. Ana Marušić

Prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med.

 

Profesionalni životopis na stranicama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:
https://mefst.unist.hr/nastava/katedre/istrazivanja-u-biomedicini-i-zdravstvu/nastavnici-903/prof-ana-marusic-md-phd/9657

Popis objavljenih članaka (PubMed):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1JK6Wfo3kSvkPO/bibliography/public/

 

Ana Marušić

1

Datum rođenja: 16. lipnja 1962., Mostar, Bosna i Hercegovina
Roditelji: Bosiljka (r. Krvavica) i David Mandić; Brat: Darko Mandić

2

Osnovna škola, Mostar, 1968.-1976.

3

Gimnazija Aleksa Šantić, Mostar, 1976.-1980.

4

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1980.-1985.

5

Udaja za dr. Matka Marušića

6

Doktor medicine, lipanj 1985.

Magistar znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1987.

7

Doktor znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

8

Postdoktorsko usavršavanje, Sveučilište Connecticut (University of Connecticut Health Center), Farmington, Connecticut, SAD, 1989.-1990.

9

Urednica i glavna su-urednica časopisa Croatian Medical Journal, 1991.-2011.

10

Predsjednica, World Association of Medical Editors (WAME), 2002.-2003.

11

Članica, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 2003.-2011.

12

Predsjednica, Council of Science Editors (CSE), 2007.-2008.

13

Glavna su-urednica, Journal of Global Health, od 2011.

14

Počasna profesorica, Sveučilište u Edinburghu, 2012.

15

Predsjednica, European Association of Science Editors (EASE), 2015.-2018.

16

Počasni doktorat, Sveučilište u Brestu (Université de Bretagne Occidentale), Francuska, 2021.

Zaklada Ane Marušić, Šoltanska 22, 21000 Split

info@zaklada-ane-marusic.hr