Digitalni arhiv političkih karikatura Joška Marušića

Cilj Zaklade je prirediti i održavati digitalni arhiv političkih karikatura Joška Marušića, koji od osamdesetih godina dvadesetog stoljeća svojom karikaturom prati
hrvatski politički i svakodnevni život.

Dovršili smo izradu arhiva karikatura u tjedniku Danas.

Zaklada Ane Marušić, Šoltanska 22, 21000 Split

info@zaklada-ane-marusic.hr